Shudring nuqtasi analizatori

  • Nernst N2038 yuqori haroratli shudring nuqtasi analizatori

    Nernst N2038 yuqori haroratli shudring nuqtasi analizatori

    Analizator himoya atmosferasi sifatida to'liq vodorod yoki azot-vodorod aralashmasi bilan yuqori haroratli tavlanadigan pechda shudring nuqtasi yoki mikro-kislorod miqdorini doimiy ravishda onlayn o'lchash uchun ishlatiladi.

    O'lchov diapazoni: kislorodni o'lchash diapazoni 10-30100% kislorodgacha, -60°C~+40°C shudring nuqtasi qiymati